За ползването на нашите услуги Вие трябва да ни предоставите определена информация. Ето защо е необходимо да се запознаете с условията за ползване на услугите, предоставяни от Romans.bg. Вие трябва да сте поне на 18 години. Регистрацията и използване съдържанието на този сайт от лица под 18 год. е строго забранено. Отбелязвайки "Приемам Общите условия на romans.bg", и натискайки бутона "Регистрация" Вие се регистрирате като клиенти с условието, че разбирате и сте изцяло запознат с "Условията за ползване", както и че задължително ще ги спазвате при ползването на услугите на сайта.

ГЛАВА 1. ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията, която ни предоставяте е надеждно защитена. Ние събираме информация, която се съхранява на компютър. Чрез регистрацията си при нас Вие потвърждавате Вашето желание да ни дадете тази информация за попълване на личния Ви профил. Вие се съгласявате да поддържате съдържанието на Вашия профил в съответствие с условията в този сайт. IP адресът Ви, Вашият e-mail адрес и Вашият GSM номер никога не се показват на трети лица.

ГЛАВА 2. РЕГИСТРАЦИЯ

Всеки потребител на Romans.bg трябва да се регистрира, като попълни регистационната форма, в която оставя посочения тип информация. При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и непълна информация, Вие заявявате че сте напълно отговорен. Веднъж регистрирани Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията. Чрез регистрационната форма събираме следният тип информация:

 1. персонална: възраст, пол, номер на мобилния телефон и др.
 2. неперсонална: браузърът който ползвате, операционната Ви система и др.

Използваме тази информация, за да Ви предоставим нашите услуги, като в никакъв случай ние няма да я предадем на трета страна, с изключение на случаите, в които законът ни задължава. Част от тази информация се публикува с Вашето съгласие в профила Ви, който е изложен публично в Romans.bg. Съгласявате се част от информцията да бъде използвана за маркетингови и статистически цели от Romans.bg, което означава и получаването на търговска информация от Romans.bg на e-mail адреса попълнен при регистрация. При регистирането Вие въвеждате потребителско име и парола, като сте изцяло отговорен за тяхното ползване, както и поемате отговорност, ако ги предоставите на трета страна. Ако има съмнения за това, че Вашият акаунт се използва от трета страна без Ваше разрешение Вие може да промените паролата за достъп. Вие сте отговорен за поддържането на конфиденциалност на Вашето потребителско име и парола и за всички действия произтичащи от Вашата регистрация.

При Вашата регистрация ние изискваме достатъчно информация за да проверим Вашите години. Ставайки членове Вие гарантирате, че сте не по-малко от 18 години. Въпреки това ние не гарантираме, че всички ползватели на нашата услуга са по големи от 18 години. Членове, които са под изискуемият минимум носят отговорност за своите действия.

ГЛАВА 3. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ

Прекратяването на регистрацията Ви в Romans.bg може да стане по два начина - по ваше желание или от наша страна.

Всеки регистрирам потребител има правото да деактивира профила си, използвайки предвидената за това функционалност на сайта. При прекратяване на регистрацията данните, предоставени от потребителя по време на използване на сайта се архивират, но остават недостъпни за останалите потребители

Екипът на Romans.bg има право да прекрати регистрацията на всеки потребител без да е нужно да го уведомява по какъвто и да е начин за това или да изтъква причина за това. Случаите, при които това се прави са:

 1. Нарушаване на добрия тон при комуникация - изпращане на обидни съобщения
 2. Потребителят е непълнолетен
 3. Потребителят разпространява рекламни или търговски съобщения /СПАМ/
 4. Потребителят не използва сайта по предназначение и по този начин смущава останалите потребители
ГЛАВА 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Като потребител на нашите услуги с Вашата регистрация се съгласявате, че:

 1. Сте отговорен за съдържанието на информацията, която публикувате за себе си или предоставяте от свое име на другите членове на Romans.bg.
 2. Няма да предавате информация, която е обидна, неприлична, сексуално ориентирана, заплашителна, нападателна, расово ориентирана, незаконнни материали или всякакви материали, които съдържат елементи на насилие към другата страна. Моля, уведомете ни ако установите нарушаване на тези условия. Вие няма да насилвате и преследвате потребителите на нашата услуга.
 3. Ще използвате услугите ни по начин, който отговаря на законите в нашата страна. Заявявате, че няма да поставяте във вашият профил, никакви адреси, телефони, имена, урл, емаил адреси, ICQ номер, сексуални референции или каквито и да били сексуални предложения към трета страна и че няма да изпращате снимки и фотографии или други изображения, които са порнографски материали, както и няма да изнасяте персонална информация.
 4. Вие няма да се представяте за друго лице.
 5. Вие няма да изпращате рекламни съобщения или да купувате или продавате продукти/услуги чрез нашите услуги.
 6. Вие няма да изпращате спам на останалите членове.
 7. Няма да събирате лична информация за останалите членове, както и за комерсиални цели без тяхното изрично съгласие.
 8. Вие няма да изпращате, дистрибутирате каквито и да било материали защитени от авторско право, търговски марки и друга такава информация без изричното съгласие от притежателят на авторските права.
 9. Вие няма да се намесвате и разрушавате услугите предоставяни от Romans.bg или сървъра, или мрежата свързана със сървъра, или сайта.
 10. Вие няма да изпращата пренасяте или дистрибутирате каквито и да били материали които съдържат софтуерен вирус или други компютърни кодове, файлове, програми, настроени да проникват, разрушават или ограничават функционирането на компютърният софтуер или хардуер. Моля уведомете ни, ако сте свидетел на такива противозаконни действия.
 11. Няма да преправяте заглавия, няма да обработвате каквато и да била част от Romans.bg без нашето изрично съгласие.
 12. Вие лично сте отговорен за своите взаимоотношения с останалите членове на Romans.bg. Romans.bg не е и не може да бъде намесен в комуникацията и действията между отделните потребители и в случай на възникване на конфликт с друг потребител на сайта Вие от изложеното до тук ни освобождавате от каквато и да е отговорност за искане, жалба или щета /пряка и косвена/ от каквото и да е естество. Romans.bg запазва правото, но не и задължение да наблюдава разговорите между вас и останалите членове.
 13. Вие се задължавате да се защитавате и да ни държите информирани за всички загуби, щети, отговорности които възникват директно или недиректно от или извън това споразумение. Давате съгласие, че няма да изпращате на нас и на други членове материали нарушаващи авторските права, търговски марки, търговски тайни или други форми на интлектуалната собственост или други права на трети страни.
 14. Информацията и снимките, които сте качили в сайта, могат да бъдат публикувани във всички публични или ограничени страници на Romans.bg. Дружеството си запазва правото да ползва профилни снимки за реклама на услугата в трети страни.

Ние заявяваме че:

 1. Всички изявления от Ваша страна са без наша подкрепа.
 2. Ние не сме отговорни за щети или нараняване, в следствие на информацията, поместена от останалите потребители на Romans.bg.
 3. Romans.bg запазва правото, но не и задължението да наблюдава материалите изпращани чрез сървъра. Romans.bg има правото, но не и задължението да премахва материали считани, че представляват форма на насилие срещу някои от членовете.
 4. Romans.bg си запазва правото да контролира времето на съхранение на съобщенията.
 5. Romans.bg може във всеки един момент да се откаже от предоставянето на всички или някой от услугите без никакви задължения към потребителите.
 6. Ние не гарантираме за полезност и пълнота на информацията, която е поместена в Romans.bg, както и няма да носим отговорност за щети и вреди в резултат на това, че някой от потребителите ни се е доверил на тази инфромация или друго съдържание поставено на сайта или предадена от друга страна.
ГЛАВА 5. СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

Опциите, съветите, изявленията или друга информация съдържана на нашият сайт не може да бъде копирана.

ГЛАВА 6. БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ
 1. Дружеството предоставя за ползване на потребителите чрез Romans.bg определени услуги само срещу регистрация, като за тях не изисква заплащане. В тези услуги се включват „Препоръчани профили”, „Моят профил”, „Търсене”, „Тестове”, „Лексикон” и други подобни услуги.
 2. Услугата „Препоръчани профили” дава възможност на потребителите на romans.bg да намерят подходящи партньори, селектирани съгласно местоположението им, възрастта им и други критерии, определени от Дружеството. Публикуваните в romans.bg профили могат да се разглеждат само от регистрирани потребители.
 3. Услугата „Моят профил” е достъпна само за регистрирани потребители, след въвеждане на е-мейл адрес и парола. Тази услуга дава възможност на потребителите на romans.bg да публикуват информация за себе си, която става общодостъпна за останалите регистрирани потребители. Потребителят може да публикува свои снимки, за които следва изрично да заяви дали могат да бъдат разглеждани от останалите потребители.
 4. Услугата „Търсене” дава възможност на потребителите да намерят подходящ партньор според техните лични критерии и според това дали са представили снимки. Публикуваните в romans.bg профили могат да се разглеждат само от регистрирани потребители.
ГЛАВА 7. ПЛАТЕНИ УСЛУГИ
 1. Дружеството предоставя чрез romans.bg ползването на определени платени услуги, за които освен регистрация се изисква заявяване и заплащане на определена цена от потребителя.
 2. Условията за ползване на конкретна платена услуга са индивидуални за всяка услуга и са изрично описани на съответното място. Ползването може да бъде еднократно или на абонаментен принцип за определен срок. Всички цени са с включен ДДС.
 3. Комуникирането в сайта чрез лични писма и чат е платена услуга, като са възможни определени изключения.
ГЛАВА 8. ВРЪЗКИ С ТРЕТИ СТРАНИ

Romans.bg може да съдържа линкове към други страници извън сайта или Интернет ресурси. Ние не контролираме съдържанието им, както и не сме отговорни за съдържанието, продуктите, услугите или информацията намираща се в тези линкове.

ГЛАВА 9. АВТОРСКИ ПРАВА

Логото, съдържанието и oстаналите елементи на сайта са изключителна собственостна Romans.bg. Вие се задължавате да не копирате, модифицирате, публикувате, предавате, изнасяте, продавате каквато и да била информация обект на авторко право.

ГЛАВА 10. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Romans.bg няма да е отговорен за случайни събития, последици или недиректни щети. Romans.bg не е оговорен за всякакви топографски грешки.

ГЛАВА 11. ПРОМЕНИ НА САЙТА

Всички промени, които извършваме в общите условия ще бъдат оповестявани чрез публикуване на сайта или предоставяне на електронна поща. Ние запазваме правото си да:

 1. Променяме съдържаннието и условията на това изявление по всяко време и без предварително предупреждение.
 2. Да променяме съдържанието на сайта.
 3. Да премахваме линкове без предварително предупреждение.
 4. Да премахваме обяви на потребители след изтичане на определения срок.
 5. Да премахваме обяви на потребители в случай, че считаме че предложената информация не отговаря на условията по-горе. В такъв случай клиентът губи всички права, които е имал в сайта. Romans.bg няма никакво задължение да възстанови регистрацията.
ГЛАВА 12. КАЧВАНЕ НА СНИМКИ
 1. Не може да качвате снимки, които:
  1. съдържат изложени на показ интимни части, или извършване, стимулиране или симулиране на полов акт
  2. които не са актуални
  3. групови снимки, на които е трудно да се разбере кой/я от снимката сте Вие
  4. снимки по-малки от 450х450 пиксела, или по-големи от 5 MB.
 2. Какви снимки се изтриват:
  1. чужди снимки или снимки на известни личности или други лица
  2. снимки с посочени телефонни номера или друг тип информация за контакти
  3. със запазени авторски права
  4. снимки с лошо качество
  5. снимки, представляващи рисунки, колажи, или е изпозлвана друга сериозна фото манипулация
  6. на които ясно се демонстрира употребата на наркотици
  7. снимки, в чиято видима област присъстват огнестрелни оръжия
  8. снимки с пренебрежимо малка видимост на лицето, за сметка на други обекти - коли, къщи и др.